• Målgruppe

  Unge:

  Det kan være svært at få fodfæste og finde sin vej i ungdomslivet, i overgangen mellem barndom og voksenliv, særligt i en tid med konstante og ofte modsatrettede forandringer og forventninger, både inden i og uden for én. Mange oplever ikke at trives og føle stort pres, dårlig samvittighed og magtesløshed. Måske oplever du:

  • at være presset, stresset og uden overskud, motivation, initiativ eller energi
  • at have dårlig samvittighed, skyldfølelse og skam over noget – eller alting
  • at have en følelse af at være uden betydning, ikke elsket eller forstået af andre
  • at have en følelse af at være utilstrækkelig, at du hele tiden svigter, forråder eller skuffer andre
  • at være selvkritisk, ikke at kunne lide dig selv og have svært ved at tro på dig selv, dine evner og dit værd
  • at være overvældet af tankemylder og ustoppelig overtænkning eller negative tankemønstre
  • at have ukontrollerbare følelsesudsving og -reaktioner  – eller føle dig helt tom
  • at være angst, bekymret og undgå eller have svært ved at gøre det, du har lyst til og det, som andre forventer af dig
  • at være trist, grådlabil, irritabel, vred eller bare grundlæggende træt uden grund
  • at mangle en følelse af mening med og lyst til livet, måske have tilbagevendende tanker om selvmord
  • at skade dig selv, have lyst til eller tanker om det
  • at føle dig anderledes, forkert, akavet, malplaceret og måske ensom i sociale sammenhænge og endda venskaber
  • at have svært ved at overskue at være social, at gennemskue og følge ”reglerne” og kunne være dig selv og slappe af, når du er sammen med andre – fysisk eller på sociale medier
  • at have svært ved at overskue, lære og følge med i skolen eller på din uddannelse
  • at være urolig, have svært ved at koncentrere dig, let miste fokus, blive afledt, forvirret og glemsom
  • at det er svært at være del af din familie, at du oplever mange svære følelser og konflikter ift. dine forældre og/eller søskende
  • at have haft svære og voldsomme oplevelser og tab, som død, ulykker, sygdom, skilsmisse, mobning mm, som bliver ved med at fylde og påvirke dit liv

  Forældre/pårørende:

  Forældreskabet og familielivet kan være noget af det største, mest givende, overvældende og følelsesladede, vi oplever i vores liv – fyldt med kærlighed, glæde, ansvar, valg, frustration, kaos og tidspres. Som forælder eller pårørende kan du i perioder opleve og have brug for hjælp til være med og at håndtere, at dit barn/din nærmeste ikke trives. Måske oplever du, at dit barn/din nærmeste:

  • er presset, stresset og uden overskud, motivation, initiativ og energi
  • har store følelsesmæssige udsving eller reaktioner, er trist, grådlabil og ulykkelig, irritabel, frustrerbar eller eksploderer i vredesudbrud
  • er ængstelig, bekymret og undgående ift. situationer, som kan vække utilpashed, usikkerhed og angst
  • er usikker og tvivler på sig selv, sin betydning og sin formåen
  • føler sig utilstrækkelig, er modløs, negativt tænkende, selvkritisk og -fordømmende og – bebrejdende
  • føler sig anderledes, forkert, malplaceret og ensom
  • trækker sig i kontakten og isolerer sig
  • har svært ved at lære, koncentrere sig og følge med i skolen
  • er letafledelig, impulsiv, glemsom og har svært ved at samle sin opmærksomhed og være fokuseret i hverdagen
  • har svært ved at være i og udholde sociale sammenhænge eller at indgå i kontakt og samspil med jævnaldrende og/eller voksne
  • har været igennem psykiatrisk udredning og forsøger at forstå og forholde sig til stillede diagnoser og beskrivelser af vanskeligheder

  I relationen mellem jer og i familielivet og hverdagen derhjemme kan det være, at:

  • relationen til barnet og kommunikationen mellem jer om barnet ofte bliver konfliktfyldt, anspændt eller præget af afstand, magtesløshed og tavshed
  • følelserne smitter og overvælder, og det er svært at forstå, rumme og regulere egne og barnets følelser og adfærd
  • det er svært at finde glæde, engagement, omsorg og veje ind i kontakten med barnet, sig selv og hinanden
  • det er svært at skabe gode strukturer, ro, rutiner og rytmer i hverdagen
  • det er udfordrende at nå hinanden, opnå enighed og få samarbejdet til at fungere
  • det kan føles umuligt at få tid til og mulighed for at møde alles behov, især sine egne
  • frygt, bekymringer, konflikter og undgåelses– og adfærdsmønstre overtager styringen, så det er svært som forældre at tage styring
  • de samme fastlåste tanke-, rolle- og reaktionsmønstre gentager sig og forstærkes
  • kontakten og tilgængeligheden til barnet har ændret sig efter kritiske og smertefulde oplevelser som død, sygdom, ulykker, skilsmisse og mobning
  • parforholdet, tiden med og kærligheden til hinanden ikke får tilstrækkelig ilt og lider nød

  Voksne:

  Voksenlivet kan på mange måder byde på de samme oplevelser, tanker og følelser, som barndommen og ungdommen kan, blot i andre nye, udgaver. Der er mere livserfaring og større ansvar, men livet er fortsat kendetegnet ved det, man har med sig af personlighedstræk, samlede erfaringer og mønstre. Måske kan du genkende dig selv i de ovenstående beskrivelser eller har en oplevelse af:

  • at være overvældet af eller at sidde fast i de samme følelser, tanker og handlinger og ikke kunne bevæge dig i retning af det liv, de mål og planer, du drømmer om eller længes efter
  • at være ramt af aktuelle eller tidligere livsbegivenheder og –omstændigheder, som påvirker dit liv, dine tanker og følelser og som du har svært ved at håndtere, forlige dig med og være i accept af  
  • at være gået i stå eller sat i stå af stress, angst, sygdom, en brudt relation, et tab, en fyring eller andre forhold
  • at være fastlåst i begrænsende overbevisninger omkring dig selv, selvkritiske, -bebrejdende og –anklagende automatiske tanker
  • at have svært ved at være nærværende, leve og nyde livet med alt, hvad det indebærer af glæde og sorg, begejstring og frustration, storhed og knæfald