• Ydelser

  Terapi:

  Terapi er et trygt, refleksivt rum, hvor du kan sætte ord på dine oplevelser, tanker og følelser, få hjælp til at rumme det ubehagelige og svære og til at se mønstre, sammenhænge og nye perspektiver, så du bliver klar til at tage de næste skridt på din vej til større trivsel, heling og forandring.

  Terapi er ikke et quickfix, da vores tanker, følelser og reaktionsmønstre oftest er indlejret i dybtliggende erfaringer og mønstre, der kræver tid, bevidsthed og nænsomhed at forstå og arbejde med. At blive bevidst om og forstå, hvorfor vi gør, tænker og føler, som vi gør, kan være et vigtigt, men svært skridt på vejen mod selvaccept og udviklingen af nye, sundere og friere måder at være og handle i verden på. Vejen derhen kan være hård, frustrerende, angstprovokerende og sommetider smertefuld, da du mærker og forholder dig til noget, du af gode grunde har gemt eller skubbet væk, dulmet eller overhørt i længere tid. Det kræver, at du bliver mødt med og møder dig selv med åbenhed, nysgerrighed, empati og tålmodighed. Du vil blive hjulpet, guidet og holdt hele vejen igennem denne proces. Selve vejen kan du kun selv gå, og det kan føles både svært, slidsomt og ensomt, men også let, sjovt og glædesfyldt undervejs, hvor vi kan grine og fejre livet og din udvikling sammen.

  Et terapeutisk forløb vil være forskelligt fra person til person og afhængig af, hvad du kommer med og hvor du er i dit liv, så det vil tilrettelægges og folde sig ud med udgangspunkt i dette. Ved vores første samtale vil vi bruge god tid (ca. 1 1/2 time) på sammen at folde ud og afklare, hvad du har brug for hjælp til og hvordan, og om det skal være hos mig, dit videre forløb skal være. Det skal føles trygt, meningsfuldt og brugbart for dig, da det handler om dit liv, din trivsel, dine relationer, din udvikling og din vej. Du er kun forpligtet over for dig selv og kan derfor til enhver tid afbryde forløbet.

  Supervision:

  Jeg tilbyder supervision til fagpersoner, herunder psykologer, så du som psykolog fx kan benytte supervisionen til opnåelse af autorisation. Supervisionen skal ligesom terapien være et trygt, refleksivt rum, hvor der er plads til at være og udvikle sig med al sin menneskelighed, usikkerhed og fejlbarlighed.

  Supervisionen er primært med udgangspunkt i en mentaliserende tilgang samt inspireret af Hero’s journey, men tilpasset dit arbejdsfelt og dine mål og ønsker for supervisionen. Supervisionen kan være både sagsorienteret, men også centreret omkring udviklingen af din fagidentitet og dine fagpersonlige drømme, målsætninger og udviklingspunkter.

  Rådgivende samtaler:

  Jeg tilbyder rådgivning til forældre/pårørende, hvis barns/unges eller nærmestes udvikling, trivsel eller adfærd giver anledning til bekymring, tvivl, frustration eller behov for nye perspektiver og handlemuligheder. Det kan fx være tilbagevendende udfordringer, konflikt- eller reaktionsmønstre, en oplevelse af ikke at forstå eller have kontakt med hinanden eller et behov for at kunne handle mere støttende og omsorgsfuldt ud fra en dybere forståelse af aspekter ved ADD/ADHD, autisme, angst, stress/belastningsreaktioner eller andet.