• Om mig

    Jeg hedder Marianne Nortvig Mortensen (f. 1978), er uddannet psykolog i 2006 ved Aalborg Universitet og er autoriseret ved psykolognævnet i 2011. Jeg har over 15 års erfaring med psykologisk undersøgelse og rådgivning inden for PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), hvor jeg har arbejdet med børn, unge, forældre og fagprofessionelt personale, både inden for almen- og specialområdet. Her har jeg stor viden og erfaring inden for ADD/ADHD og autismespektret.

    De seneste år har jeg været meget engageret i samtaleforløb med unge, der oplever ikke at trives. Unge, der føler sig pressede, angste, ensomme, triste, utilstrækkelige eller har svært ved at mestre og føle sig tilpasse eller accepterede i de sociale sammenhænge og fællesskaber, de indgår i.

    Jeg har et ønske om at arbejde mere og dybere med netop disse oplevelser af ikke at trives, ikke kunne være eller finde sig selv, som kan gøre sig gældende hos både børn, unge og voksne – og uanset neurodiversitet. I min nuværende praksis tilbyder jeg således samtaler og individuelle terapiforløb til børn, unge og voksne. Derudover tilbyder jeg rådgivende og støttende samtaler til forældre og pårørende, ligesom jeg tilbyder supervision til psykologer og andre faggrupper.

    Jeg arbejder især mentaliseringsbaseret og er optaget af selvaccept og selvudvikling. Jeg er pt. i gang med en facilitatoruddannelse inden for Hero’s journey. Hero´s journey er en metode til at forstå og skabe udvikling, mening og forandring, også når vi ikke trives, er gået i stå eller bliver ramt af livets kriser, vilkår og skilleveje.

    Så længes du efter – og vil gerne inspireres til – et liv med mere glæde og vitalitet, mening og bevidsthed, selvværd og nærvær, indre styrke, balance og ro, kan et forløb hos mig være et skridt på vejen. For atudvikle og kvalificere mig modtager jeg løbende supervision og indgår i gensidig faglig sparring og supervision med psykologkolleger og andre fagpersoner med fælles interesseområder omkring terapi, mentalisering og selvudvikling.