• Tavshedspligt & Samtykke

    Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening arbejder jeg i henhold til ”De Etiske Retningslinjer for psykologer i Norden” og er desuden underlagt Psykologloven. Det betyder, at du kan forvente diskretion og have tillid til, at jeg ikke fortæller det, du fortæller mig, videre til andre. Tavshedspligten er en forudsætning for, at du kan føle dig tryg igennem forløbet.

    Som psykolog er jeg dog også underlagt underretningspligt, og der kan derfor i sjældne tilfælde opstå situationer, hvor jeg er nødsaget til at bryde min tavshedspligt. Det kan være situationer, hvor en klient er til åbenbar fare for sig selv eller andre, eller beskriver konkrete planer om at begå alvorlig kriminalitet. Derudover har jeg skærpet pligt til at underrette kommunen, såfremt jeg får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vold, overgreb eller anden form for omsorgssvigt.

    Er du som klient under 18 år, skal dine forældre give samtykke til din behandling. Er dine forældre skilt eller ikke-samboende, men har fælles forældremyndighed, skal begge forældre give samtykke. Er du mellem 15 og 18 år, kan du i følge sundhedslovens § 17 selv henvende dig til hospital, læge og aut. psykolog og give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal da generelt have information og inddrages i din stillingtagen, men det fremgår også af sundhedslovens regler, at psykologen ud fra tungtvejende hensyn til den unge kan undlade at informere forældremyndighedens indehaver. Der er der tale om en svær balance og afvejning ift. den unges selvbestemmelsesret og forældres omsorgspligt.